Toppers in Academic

Rahul Thapa

1st

Jaydeep Goswami

2nd

Abinash Bharadwaj

3rd

Bishnu Jishu Borah

4th

Dipankar Nath

5th